A foglalkozások tartalma


Bolyongó csomag = Tanácsadás (BNO, SNI, TMB, vizsgálati/fejlesztési lehetőségek) + Gyógypedagógiai felmérés
Soki mindent hallunk a kisgyermeknevelőtől/óvónőtől/tanítótól és bizony előfordul, hogy nem értjük a rövidítéseket, a bújtatott előnyöket és hátrányokat. Ha valami eltér a megszokottól, a várt viselkedésformától, annak oka van. Ha valami eltér a gyermek fejlődési ütemében az időben történő pontos felismerés, a minőségi megsegítést eredményezi!
Mivel jár az egészségügyi útvonalon történő kivizsgálás elindítása? Hogy lesz ebből oktatási szinten elérhető segítségnyújtás? Egy-egy kód hogyan befolyásolja a későbbi óvoda- vagy iskolaválasztást?
A rengeteg kérdés itt válaszra talál!


Iskolaelőkészítő foglalkozás: igen nagy lépés egy iskolakezdés mind az egyén, és a család számára. Fontos, hogy ezen az úton gyermekünk szorongás nélkül induljon el. Az iskolaérettségi kritériumok, egyre magasabbra teszik a mércét, és ki ne szeretne egy boldog kis elsőst látni?
Ha úgy gondolja, hogy bármely felsorolt területen gyermeke támogatására lenne szükség, jelentkezzen a foglalkozásainkra! 

Az iskolaérettségi kritériumok dióhéjban:
- Megfelelő testi fejlettség elérése. Kb. 120-130 cm magasság, és 20-22 kg testsúly
- Megfelelő fizikai erőnlét
- Elemi mozgások összerendezettsége
- Nagy- és finommozgások összerendezettsége
- Kialakult ceruzafogás
- Jobb-balkéz dominancia egyértelmű felismerhetősége
- Jól működő látás és hallás
- Látás- és mozgáskoordináció
- Egyensúlyérzék fejlettsége
- Fejlett finommotorikus mozgások. A beszédmozgás is finommozgás! 
- A keresztcsatornák jól működése

Pszichés alkalmasság:
- várja az iskolát, készül rá
- elvégzi a rábízott feladatokat
- kitartó, és nem hagyja félbe a tevékenységeit
- képes kb. 20 percig figyelni
- önálló munkavégzésre képes
- a kudarcot jól tűri, elviseli a frusztrációt
- önreflexióra képes
- monotónia-tűrése kialakult
- tud nyugodtan ülni, türelmesen kivárni
- megérti az egyszerű utasításokat

Kognitív képességek:
- Személyes adatainak ismerete
- Testséma
- Jó térérzékelés
- Téri tájékozódási képesség, térirányok felismerése térben és síkban
- Vizuális megfigyelőképesség
- Reprodukáló képesség térben és síkban
- Soralkotási képesség, sorritmus folytatása
- Gestalt látás
- Iránykövetés képessége
- Szem-kéz koordináció
- Alak-, szín-, forma-, és nagyságállandóság kialakulása
- Alak-háttér biztos megkülönböztetése
- Azonosságok, különbözőségek felismerése
- Auditív megkülönböztetés
- Analizálás-szintetizálás
- Átfordítási képesség
- Beszédkészség, beszédfejlettség, anyanyelvi érettség
- Elemi gondolkodási műveletek
- Problémamegoldó rutin kialakulása
- Emlékezet
- Figyelem-koncentráció
- Emberrajz készítése
- Számolási készség

Fejlesztőóra a tananyag követésével kisiskolásoknak 1., 2., 3. osztályban:
Korrepetálás fejlesztő foglalkozással kombinálva.

Gyógypedagógiai felmérés:
Nagy dilemma lehet az iskolakezdés, vagy az óvodában maradás kérdése. Hagyjuk még játszani? Bírni fogja az iskolai terheket? Csak unatkozna az óvodában, ha marad? Ha ezek a kérdések merülnek fel, akkor gondoljuk át együtt.
(Időtartam minimum 1,5 óra, írásbeli visszajelzéssel)

Autizmussal élőknek specifikus fejlesztés - egyéni foglalkozás:
A foglalkozások tartalma a felmerülő akadály leküzdésére irányul, egyénre szabott specifikus módszereket alkalmazva.

Autizmussal élőknek specifikus fejlesztés - csoportos foglalkozás:
(Minimum 3 fővel indul!)
Kommunikációs tréning, mely a gyermekek életkori- és egyéni sajátosságait veszi figyelembe.

Gyermekmegfigyelés, tanácsadás írásbeli dokumentáció nélkül:
Kötetlen beszélgetés a gyermek jelenlétében, mely a szülőt erősíti meg jelen szerepében, és útmutatót nyújt a gyermek további terelgetéséhez.

Írásbeli visszajelzés készítése egy-egy modul (negyedév/félév/tanév) után:
A gyógypedagógiai vélemény specifikus területekre tér ki, melyek építése a modul alatt zajlott.

Vasárnapi móka: 09:00 -től 12:30-ig: 4000 Ft
(Minimum 3 fővel indul! A csatlakozás folyamatos.)
Tematikus rendszerre felépítve, egy-egy ünnepkört, népszokást járunk körbe rengeteg izgalmas játékkal. Minden alkalommal más játékok jelennek meg a móka során, mert a pihenőnap
a szülőnek is jár, miközben gyermeke játszva ügyesedik!

HTML Code Creator